Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
พระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดถ้ำผาแดง ขอนแก่น
พระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดถ้ำผาแดง ขอนแก่น
พระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดถ้ำผาแดง ขอนแก่น
2012-04-12 16:47:28 • 0 Comments • Category: [ช่วงกอล์ฟอุปสมบท วัดหนองป่าพง]  
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน กราบ หลวงปู่แหวน สุจิณโณพระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดถ้ำผาแดง ขอนแก่นพระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดถ้ำผาแดง ขอนแก่นพระวัฒนชัย กตปุญโญ ช่วงอยู่ที่วัดหนองป่าพงเจดีย์หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ช่วงกอล์ฟบว
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker