Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุ
พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุ
พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุ
2013-05-04 12:53:23 • 0 Comments • Category: [ครูบาอาจารย์_1]  
หลวงปู่แหวน สุจิณโณพระพุทธเจ้า กับ พระยสกุลบุตร พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุท่านอาจารย์เบร็ท อจโลสวนพุทธรรมถ้ำครอบน้ำ" ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker